As you probably know, there are multiple projects that would like to become a parachain on either Kusama or Polkadot networks. These projects will benefit from the shared security model provided by the Relay Chain and will be communicating with each other via the XCMP protocol at the same time…

1. Moonbeam vyhrál druhou parachain aukci na Polkadotu

Poté, co Acala vyhrála v těsném souboji první aukční slot, bylo prakticky jasné, že ten druhý si zajistí Moonbeam. A Moonbeamu se podařilo dokonce i předčit Acalu co do počtu uzamčených DOT tokenů. Vybráno na crowdloanu jich bylo více než 35,8 milionů, což je při současných cenách hodnota zhruba 1,3…

1. Moonbeam won the second parachain auction on Polkadot

After Acala secured the first auction slot, Moonbeam was the start to finish winner of the second parachain auction on Polkadot.

By raising over 35.8M DOT that is worth to this moment around 1.29B USD and having over 200k contributions in total is a result of the outstanding support of…

1. Aukce na Polkadot se blíží, crowdloany největších projektů byly již spuštěny

Termín zahájení aukce parachainů Polkadot se nezadržitelně blíží, do 11. listopadu nám zbývají už jenom dva dny! Avšak již minulý týden zahájily některé významné projekty svoje crowdloany, díky nimž budou uzamykat za pomocí komunity DOT tokeny, jež jim pomohou zvítězit v aukci a zajistit si tak svůj slot. Projekty jako…

Polkadotters | Kusama & Polkadot validators

Czech bloggers & community builders. We are validators of Polkadot, Kusama, Darwinia, Crab, Bifrost, HydraDX, StaFi, Centrifuge under the name: POLKADOTTERS

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store