As you probably know, there are multiple projects that would like to become a parachain on either Kusama or Polkadot networks. These projects will benefit from the shared security model provided by the Relay Chain and will be communicating with each other via the XCMP protocol at the same time…

1. Robonomics je vítězem 20. aukce na Kusamě

Čtvrtá várka aukcí parachainů na Kusamě je již minulostí, dvacátým výhercem je projekt Robonomics. Celkem 1272 příznivců tohoto projektu podpořilo crowdloan více než 14,7 tisíci $KSM.

Robonomics je projekt založený na Substrate, který se zaměřuje na IoT, Průmysl 4.0, robotiku a Smart Cities.

2. HydraDX spustila svůj crowdloan

HydraDX spustila svůj crowdloan v právě probíhající…

1. Robonomics is the winner of Kusama’s parachain auction #20

The fourth batch of parachain auctions on Kusama has just finished with the winning of Robonomics. Over 14,7k $KSM was raised from 1272 supporters during the crowdloan.

Robonomics is a project based on Substrate that focuses on IoT, Industry 4.0, robotics and Smart Cities. …

Vítáme Vás u našeho dalšího článku, ve kterém si dopodrobna rozebereme jednotlivé výhody Polkadotu a jeho parachainů. Ukážeme si, proč je tento model pro kryptoměnové projekty nejlepší a jak může být na těchto základech vybudován budoucí decentralizovaný Web 3.0.

Co jsou parachainy?

Model různorodých Polkadot parachainů, který byl poprvé navržen v roce 2016…

Polkadotters | Kusama & Polkadot validators

Czech bloggers & community builders. We are validators of Polkadot, Kusama, Darwinia, Crab, Bifrost, HydraDX, StaFi, Centrifuge under the name: POLKADOTTERS

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store